controlmanagerial.ro

 instruire, consultanta, informare privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

 Home | Despre noi | Servicii | Produse | Resurse | Contact

Despre controlul intern


Standardele de control intern/managerial


Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern


Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial


Tehnici si instrumente


 
 
 
 

 Controlul intern/managerial

Conform O.G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul intern este definit ca reprezentand ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace; acesta include de asemenea structurile organizatorice, metodele si procedurile.

Potrivit definitiei INTOSAI, Controlul intern este un proces integral realizat de catre conducerea si personalul unei entitati si are drept scop identificarea riscurilor si furnizarea unei asigurari rezonabile ca in exercitarea misiunii entitatii, sunt realizate urmatoarele obiective generale:
- executarea de activitati sistematice, etice, economice si eficace;
- indeplinirea obligatiilor de raspundere;
- respectarea legislatiei si regulamentelor aplicabile;
- apararea resurselor impotriva pierderilor, abuzurilor si pagubelor.
Controlul intern este un proces integral dinamic care se adapteaza continuu la modificarile cu care se confrunta o organizatie. Conducerea si personalul de la toate nivelurile organizatiei trebuie sa se implice in acest proces pentru a identifica riscurile si pentru a asigura in mod rezonabil ca misiunea entitatii precum si obiectivele generale au fost indeplinite.

 


Resurse utile