controlmanagerial.ro

 instruire, consultanta, informare privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

 Home | Despre noi | Servicii | Produse | Resurse | Contact

Despre controlul intern


Standardele de control intern/managerial


Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern


Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial


Tehnici si instrumente


 
 
 
 

 Standardele de control intern/managerial

Standardele de control intern au fost emise de Ministerul Finantelor Publice prin OMFP nr.946/2005 privind Codul Controlului Intern. Scopul acestora consta in cresterea eficientei controalelor interne in cadrul entitatilor publice, reducand astfel riscurile in realizarea obiectivelor.

Standardele de control intern presupun ca entitatile publice sa puna in aplicare strategii de control intern, sa autoevalueze controalele interne si sa intocmeasca anual un raport de evaluare, care se va transmite ordonatorului ierarhic superior odata cu situatia financiara anuala.

Coloana vertebrala a standardelor o reprezinta cadrul COSO, care stabileste o definitie larga a controlului intern, extinsa la toate functiunile unei organizatii.

Modelul COSO se prezinta sub forma unei structuri ierarhice alcatuita din 5 componente:

1. Mediul de control - fundament pentru celelalte componente ale controlului intern

2. Evaluarea riscului - constand in identificarea si analiza riscurilor legate de realizarea obiectivelor organizatiei

3. Activitatile de control - politicile si procedurile care asigura luarea de masuri pentru eficientizarea sistemelor de control intern

4. Informarea si comunicarea - ajuta organizatia sa functioneze in conditiile unui management adecvat

5. Monitorizarea - procesul de evaluare a calitatii controalelor interne


Standardele de control intern/managerial conform OMFP nr.946/2005

     
MEDIUL DE CONTROL  
  Standardul 1 - Etică, integritate  
  Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini  
  Standardul 3 - Competenta, performanta  
  Standardul 4 - Functii sensibile  
  Standardul 5 - Delegarea  
  Standardul 6 - Structura organizatorica  
PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI  
  Standardul 7 - Obiective  
  Standardul 8 - Planificarea  
  Standardul 9 - Coordonarea  
  Standardul 10 - Monitorizarea performantelor  
  Standardul 11 - Managementul riscului  
  Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari  
INFORMAREA ŞI COMUNICAREA  
  Standardul 12 - Informarea  
  Standardul 13 - Comunicarea  
  Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea  
  Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor  
ACTIVITĂŢI DE CONTROL  
  Standardul 17 - Proceduri  
  Standardul 18 - Separarea atributiilor  
  Standardul 19 - Supravegherea  
  Standardul 20 - Gestiunea abaterilor  
  Standardul 21 - Continuitatea activitatii  
  Standardul 22 - Strategii de control  
  Standardul 23 - Accesul la resurse  
AUDITAREA ŞI EVALUAREA  
  Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului  
  Standardul 25 - Auditul intern  
     

 

 


Resurse utile